Zakelijk

Tarieven
Een sessie duurt 1 uur.     Een oudergesprek of schoolbezoek duurt  1 tot 1;30 uur.

Het tarief per sessie en per oudergesprek  is € 75,– inclusief 21 % BTW.
In dit bedrag is ook de voorbereidingstijd en het verwerken van de sessie/het gesprek na afloop besloten.
Een schoolbezoek bedraagt € 75,– per uur (incl. 21 % BTW), hierbij wordt de reistijd ook berekend.

Naast de mondelinge rapportage in de oudergesprekken kunt u ook kiezen voor schriftelijke rapportage, zoals observatie- of evaluatieverslagen.
Hiervoor wordt  € 115,–  (incl. 21 % BTW) per verslag in rekening gebracht.

U ontvangt maandelijks een factuur. De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening van de factuur.

Vergoedingen
In veel gevallen wordt een deel van de kosten vergoed uit de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar en valt dan onder de ‘alternatieve geneeswijzen’.

Voor een lijst met zorgverzekeraars kunt u kijken op www.vit-therapeuten.nl onder het kopje algemene informatie/vergoeding zorgverzekeraars.
Meer informatie kunt u opvragen bij de zorgverzekeraar.

Mocht de therapie in zijn geheel niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar, dan kunt u voor een aangepast tarief in aanmerking komen. Als u hierover meer informatie wenst kunt u uw vraag stellen via het contactformulier op deze site of contact opnemen met de therapeut.

Registraties
Integratieve kinder- en jongerentherapeut Yvonne Langbein is aangesloten/geregistreerd bij: