Werkwijze

In de therapie zijn 4 fasen te onderscheiden.

De startfase
In de eerste fase maakt u kennis met de therapeut. Na uw aanmelding, telefonisch of per email, ontvangt u een vragenlijst en informatie over kosten en vergoeding.  We maken een afspraak voor het intakegesprek. Dit gesprek is met beide ouders. Tijdens het intakegesprek komt de algehele ontwikkeling van uw kind ter sprake en krijgt u alle ruimte om te vertellen over uw ervaringen en vragen omtrent het probleem van of met uw kind.

De fase van onderzoek en diagnose
Deze fase kent 5 sessies met het kind. Uw kind komt een uur per week naar de praktijk. De eerste sessies staan in het teken van elkaar leren kennen en opbouwen van een vertrouwensband. Het gaat immers vaak over moeilijke dingen die je niet zomaar met iedereen deelt. Samen verkennen we zijn of haar denk-, gevoels- en leefwereld. We gaan samen op zoek naar de kwaliteiten, de talenten van het kind. Die zijn soms niet meer goed te zien omdat het probleem zo groot geworden is.  Als de kwaliteiten weer in beeld komen, groeit het zelfvertrouwen van het kind en kunnen we ook het probleem gaan aanpakken. Dat is dan meestal ook al wat kleiner geworden.
De therapeut onderzoekt wat de oorzaak zou kunnen zijn van het probleemgedrag en formuleert een hypothese en behandelplan. Dit wordt met de ouders besproken in het volgende oudergesprek.

De behandelfase
In hun spel laten kinderen zien wat zij voelen en denken en waar zij last van hebben. Kinderen geven op hun eigen wijze aan op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden. De therapeut zal het kind volgen in  zijn of haar proces en de interventies aanpassen aan de beleving, de interesses en het tempo van het kind.   Specifieke doelen tijdens de therapie verschillen van kind tot kind, desondanks kunnen de volgende algemene doelen worden onderscheiden waaraan gewerkt zal worden binnen de therapie:
* Het vergroten van de Ik-sterkte, zodat het kind beter in staat is de problemen aan te gaan en op te lossen.
* Het kind helpen zich bewust te worden van zichzelf (gevoelens, gedachten en gedrag) zodat het beter in staat is keuzes te maken.
* Het leren omgaan met factoren die zijn zoals ze zijn en niet veranderd kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan een handicap, gescheiden ouders, de komst van een broertje of zusje, een verhuizing, uiterlijke kenmerken, het IQ etc.
Tijdens de sessies zal gecombineerd gebruik gemaakt worden van projectiemateriaal (verkleedkleren, knuffels), communicatietechnieken, therapeutische interventies (visualisaties, therapeutisch spel en tekenen) en kindermindfulness.
Steeds zal na 5 sessies een oudergesprek gepland worden.

De afrondingsfase
Zoals kinderen kunnen laten zien waar zij last van hebben, zo voelen zij ook wanneer het weer goed gaat. Als ouders en kind weer verder kunnen, kan de therapie afgerond worden. Na het laatste oudergesprek volgt dan nog een sessie om terug te kijken, te ‘oogsten’ en om af te ronden. Soms wordt gekozen voor een afronding van meerdere sessies met meer tijd ertussen.
Voor nazorg is het altijd mogelijk opnieuw contact op te nemen met de therapeut.