Integratieve psychotherapie

Voor kinderen en jongeren
Integratieve kinder- en jongerentherapie is een kindgerichte, kortdurende en integratieve vorm van therapie waarbij het kind centraal staat.
Deze therapie is geschikt voor kinderen en jongeren van 5 tot ca. 20 jaar.

Kindgericht
Uw kind en zijn beleving van zijn klacht staan centraal. Het kind heeft een actieve rol in zijn of haar eigen therapeutische proces. De therapeut sluit aan bij de belevingswereld van uw kind en begeleidt zo uw kind op de manier die het beste bij hem of haar past.

Kortdurend
Meestal zijn 7 tot 17 sessies voldoende voor kind en ouders om weer vol vertrouwen in zichzelf en in elkaar verder te kunnen.


Integratief: een behandeling op maat
De therapeut analyseert de klacht van het kind vanuit de integratieve theorie: de therapeut gebruikt de inzichten en technieken uit verschillende psychologische verklaringsmodellen om uw kind te helpen zijn problemen weer de baas te worden. Het uitgangspunt is dat voor elk kind een unieke aanpak beschikbaar is. De therapeut kijkt naar alle facetten van het kind: lichaam en geest, gevoelens, gedachten en gedragingen binnen zijn omgeving. Het probleem is meestal terug te voeren op een combinatie van deze facetten en daarom is een integratieve aanpak  de meest logische aanpak om samen met het kind van de delen weer een geheel te maken.

Verklaringsmodellen
De therapeut integreert de volgende modellen:

 • medisch model – gericht op lichamelijke oorzaken en symptomen;
  in de therapie kunnen klachten begrensd, hanteerbaar en (soms) opgelost worden (dit vanzelfsprekend altijd na uitsluiten van een medische oorzaak)
 • stress model – gericht op de verhouding tussen draagkracht/draaglast;
  in de therapie werken we aan draagkrachtvergroting en draaglastverkleining en kan het kind leren zichzelf te ontspannen
 • transpersoonlijk model – gericht op zingeving en vorming van identiteit;
  in de therapie kan het kind zich op speelse wijze bezinnen op hoe het met een gegeven probleem verder wil en kan leven, welke mogelijkheden hij heeft om zichzelf te blijven, hoe hij zijn sterke kanten kan inzetten
 • cognitief/gedrags model – gericht op de vaste overtuigingen die zorgen voor gedachten, gevoelens en gedragingen en op het aan/afleren van gedrag;
  in de therapie oefenen we (sociale) vaardigheden en kunnen negatieve overtuigingen opgespoord en veranderd worden. Uw kind leert zijn gevoelens en gedachten te herkennen en ontwikkelt zelfinzicht
 • systemisch model – gericht op communicatie en loyaliteit van het kind binnen de(familie)systemen/relaties rondom het kind;
  in de oudergesprekken kunnen de ouders de boodschap die het kind hen probeert te vertellen (verbaal en non-verbaal) leren verstaan.  De communicatie in het gezin kan zo verbeterd worden
 • psychoanalytisch model – gericht op onverwerkte zaken, trauma’s uit het verleden van het kind;
  in de therapie kan de onverwerkte gebeurtenis verwerkt worden waardoor het gedrag dat daaruit voortvloeide kan veranderen