Ouderbegeleiding

‘Mijn kind voelt zich bovenmatig angstig en ik weet eigenlijk niet goed wat ik moet doen’.
‘Ik voel me ellendig als mijn kind een driftbui krijgt en niet mee wil werken’.
‘Ik word gillend gek van die ruzies tussen de kinderen en het ergste is dat ik uiteindelijk zelf mee ga schreeuwen’.
‘Ik snap het gedrag van mijn kind niet’.
‘Ik ben weleens teleurgesteld in mezelf als ouder en ik voel me schuldig omdat ik weleens uit mijn slof schiet’.
‘We zijn opgelucht vanwege de diagnose, maar we zijn nog steeds op zoek naar een gebruiksaanwijzing voor de praktijk van alledag’.
‘Mijn kind wordt gepest en ik wil zo graag helpen, maar weet niet waar ik goed aan doe’.
‘Ik voel me wel eens machteloos en moe van het opvoeden’.

Herkent u deze gedachten?

Wanneer ouders zich zorgen maken of zich tekort voelen schieten, wordt opvoeden een zware opgave. Ouders voelen zich dan onzeker, machteloos of moe en geven dan juist teveel toe of worden strenger voor hun kinderen.

Bij Spring in ’t veld  integratieve kinder- en jongerentherapie kunt u tijdens een ouderbegeleidingsgesprek terecht voor veel antwoorden op uw opvoedvragen.
In de gesprekken staan we stil bij uw vraag en wat nu maakt dat u deze vraag heeft. Samen met u kijken we naar een bij u en uw zoon of dochter passend antwoord. Het antwoord kan bestaan uit theoretische kennis over de ontwikkeling die uw zoon of dochter nu meemaakt, maar ook uit concrete handelingsadviezen die u kunnen helpen om weer als ouder te kunnen reageren.

Ouderbegeleiding met en zonder kindertherapie
Oudergesprekken zijn een vast onderdeel van het therapietraject:
steeds na 5 sessies vindt een oudergesprek plaats.
U kunt ook een of meer afspraken maken zonder dat uw kind in therapie is.